205/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. září 1999 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. září 1999 Nabývá účinnosti: 23. září 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 417/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

205

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva financí

 

ze dne 15. září 1999,

 

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 

 

      Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

 

§ 1

 

Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři pojistitelů

 

        Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů tyto údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti:

 

a)

číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,

b)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
§ 2 - Náležitosti dokladu o hraničním pojištění
§ 3 - Náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění
§ 4 - Seznam cizích států
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Doklad o pojištění odpovědnosti
Příloha č. 2 - Doklad o hraničním pojištění
Zavřít
MENU