182/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. srpna 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 26/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou1a) stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

      (2) Toto nařízení se vztahuje na tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení (několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku) s nejvyšším pracovním tlakem (PS) větším než 0,5 bar. Přitom

a)

tlaková zařízení jsou nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj; zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka atd., kde

1.

nádoba je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; může se skládat z více než jednoho tlakového prostoru,

2.

potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku; za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - GRAFY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Zavřít
MENU