180/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. srpna 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

      (2) Toto nařízení se vztahuje na nové teplovodní kotle, kterými se rozumí kombinované tepelné jednotky, skládající se z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním plynného nebo kapalného paliva, se jmenovitým výkonem 4 až 400 kW včetně (dále jen "kotle") a na kotlová tělesa určená pro montáž s hořákem nebo na hořáky určené pro montáž do kotlového tělesa, pokud jsou samostatně uváděny na trh, (dále jen "komponenty").

§ 2


      Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou kotle a komponenty s výjimkou


a)

teplovodních kotlů, které mohou spalovat jiná než plynná nebo kapalná paliva, včetně teplovodních kotlů spalujících pevná paliva,

b)

zařízení pro okamžitou přípravu teplé vody (průtokových ohřívačů),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - SYMBOL ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Příloha č. 2 - OZNAČOVÁNÍ KOTLŮ PODLE JEJICH ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Příloha č. 3 - PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 4 - I. OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPEM
Zavřít
MENU