114/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. června 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. května 1999 Nabývá účinnosti: 15. června 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 444/2003 Sb. s účinností od 19. prosince 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

114

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 10. května 1999,

 

kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce      Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:

§ 1


      (1) Za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona, nejde-li o léčiva,1) se považují

a)

chemické látky uvedené v příloze č. 1 (dále jen "látky"),

b)

chemické přípravky, které obsahují nejméně 7 % látky.

      (2) Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 2.

      (3) Za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat ve smyslu § 191 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 3.

      (4) Za nakažlivé choroby nebo škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 192 trestního zákona se považují choroby a škůdci uvedení v příloze č. 4.

§ 2


      Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, se mění takto:

      § 2 a přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Chemické látky, které se pro účely trestního zákona považují za jedy
Příloha č. 3 - Nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat pro účely trestního zákona
Příloha č. 4 - Nakažlivé choroby a škůdci užitkových rostlin pro účely trestního zákona
Zavřít
MENU