63/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. března 1999 Nabývá účinnosti: 9. dubna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

63

 

ZÁKON

 

ze dne 11. března 1999,

 

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(ZMĚNA ZÁKONA Č. 202/1990 SB.,
O LOTERIÍCH
A JINÝCH PODOBNÝCH HRÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)


zrušena zákonem č. 186/2016 Sb. (účinnost: 1. ledna 2017)


ČÁST DRUHÁ

 

ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB.,
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova ", s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)" včetně poznámky pod čarou č. 2c) zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 202/1990 SB., O LOTERIÍCH A JINÝCH PODOBNÝCH HRÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU