328/1998 Sb.Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 22. prosince 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 165/1999 Sb. s účinností od 28. července 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1) Ministerstvo financí vydá státní dluhopisy v rozsahu 15 717 170 000 Kč na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997.

        (2) Dluhopisy vydané podle odstavce 1 jsou součástí státního dluhopisového programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 (dále jen "státní dluhopisový program").

        (3) Tímto zákonem není dotčeno ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998.


§ 1a

        (1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada schodku státního rozpočtu za rok 1997.

        (2) Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 15 717 170 tis. Kč.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU