275/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 335/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

275

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva zemědělství

 

ze dne 12. listopadu 1998

 

o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

 

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. d) a e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):

 

§ 1

 

Odběr vzorků zemědělských půd

 

        (1) Půdní vzorky pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd se odebírají v období od 1. února do 31. května a v období od 1. července do 30. listopadu kalendářního roku.

 

        (2) Vzorek pro agrochemické zkoušení zemědělských půd se na zemědělské půdě odebírá výhradně sondovací tyčí, nejméně 30 vpichy rozmístěnými rovnoměrně po ploše pozemku se stejnou plodinou a jednotným hnojením.

 

        (3) Plocha a hloubka pro odběr jednoho vzorku agrochemického zkoušení zemědělských půd je v průměru

 

a)

u orné půdy v bramborářské a horské oblasti 7 ha a u orné půdy v řepařské a kukuřičné oblasti 10 ha. Odběr vzorku se provádí vždy na hloubku ornice, nejhlouběji však do hloubky 30 cm,

b)

u trvalých travních porostů v bramborářské a horské oblasti 7 ha a u travních porostů v řepařské a kukuřičné oblasti 10 ha. Odběr vzorku se provádí do hloubky 15 cm s tím, že drnová vrstva půdy se z použité sondovací tyče odstraňuje,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odběr vzorků zemědělských půd
§ 2 - Zjišťované agrochemické vlastnostizemědělských půd
§ 3  
§ 4 - Odběr půdních vzorků lesních pozemků
§ 5 - Zjišťované půdní vlastnosti lesních pozemků
§ 6  
Příloha č. 1 - Protokol o odběru vzorků
Příloha č. 2 - Rizikové prvky a rizikové látky sledované při agrochemickém zkoušení zemědělských půd
Příloha č. 3 - Principy chemických rozborů zemědělských půd
Příloha č. 4 - Protokol o výsledcích agrochemických rozborů půdních vzorků
Příloha č. 5 - Kriteria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd
Příloha č. 6 - Principy chemických rozborů lesních pozemků
Zavřít
MENU