246/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Částka: 086 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. listopadu 1998 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. října 1998 Nabývá účinnosti: 2. listopadu 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 549/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1


      (1) Toto nařízení stanoví

a)

v příloze č. 1 seznam utajovaných skutečností - obecná část,

b)

v příloze č. 2 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí,

c)

v příloze č. 3 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

d)

v příloze č. 4 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury,

e)

v příloze č. 5 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví,

f)

v příloze č. 6 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti,

g)

v příloze č. 7 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra,

h)

v příloze č. 8 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

i)

v příloze č. 9 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství,

j)

v příloze č. 10 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany,

k)

v příloze č. 11 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy a spojů,

l)

v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Seznam utajovaných skutečností - obecná část
Příloha č. 2 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí
Příloha č. 3 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí
Příloha č. 4 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury
Příloha č. 5 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Příloha č. 6 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti
Příloha č. 7 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra
Příloha č. 8 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
Příloha č. 9 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství
Příloha č. 10 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany
Příloha č. 11 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
Příloha č. 12 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Správy státních hmotných rezerv
Příloha č. 13 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Příloha č. 14 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry
Příloha č. 15 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu
Příloha č. 16 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky
Příloha č. 17 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky
Příloha č. 18 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
Příloha č. 19 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády
Příloha č. 20 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky
Zavřít
MENU