168/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. června 1998 Nabývá účinnosti: 16. července 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

168

 

ZÁKON

 

ze dne 18. června 1998,

 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slova "nadací" doplňují slova ", nadačních fondů".

      2. V § 6 odst. 3 v druhé větě se za slovo "výrobky" vkládají slova ", jiné věci kromě bytů, v nichž má zaměstnanec bydliště,".

      3. V § 7 se doplňuje odstavec 13, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Závěrečné ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU