149/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. května 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149

 

ZÁKON

 

ze dne 12. května 1998,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


zrušen
zákonem č. 186/2016 Sb. (účinnost: 1. ledna 2017)

Čl. II


      Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se mění takto:

      Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., "Sazebník správních poplatků" se mění a doplňuje takto:


      1. Položka 20 se doplňuje písmenem g), které zní:

"g) Povolení spotřebitelské soutěže

10 %,
nejméně
Kč 200,-
nejvýše
Kč 10 mil.".


      2. V položce 20 se poznámky doplňují bodem 4, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
Čl. VI - Zrušovací ustanovení
Čl. VII  
Zavřít
MENU