135/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 1998 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 4. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 252/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 51/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU