123/1998 Sb.Zákon o právu na informace o životním prostředí

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 413/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

123

 

ZÁKON

 

ze dne 13. května 1998

 

o právu na informace o životním prostředí

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí,1a) na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví

 

a)   podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,

b)   přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,

c)    základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace,

d)   aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup,

e)   vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

 

      (2) Zpřístupňování údajů získaných pro statistické účely a zpřístupňování statistických informací se řídí zvláštním zákonem.2)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žádost o poskytnutí informace
§ 4 - Žádost podaná nepříslušnému orgánu
§ 5 - Zveřejněná informace
§ 6 - Způsob a forma zpřístupnění informace
§ 7 - Lhůta pro zpřístupnění informace
§ 8 - Omezení přístupu k informacím
§ 9 - Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
§ 10 - Bližší podmínky zpřístupňování informací
§ 11 - Povinnost jiných osob zpřístupňovat informace
§ 12 - Zpráva o stavu životního prostředí
§ 13 - Osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti životního prostředí
§ 14 - Použití předpisů o správním řízení a soudní ochrana
§ 15 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU