111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 32/2019 Sb. s účinností od 1. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU