91/1998/1 Sb.Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85%

Částka: 091 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 10. listopadu 1998 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. října 1998 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 29/2000 Sb. s účinností od 7. srpna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky,
1998 - 2000, 10,85 %        Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 zákona č. 305/1995 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %:

1.
Základní charakteristika dluhopisů:
Eminent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %
Zkrácený název: ČR, 10,85 %, 00
Pořadové číslo emise: 25
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 6. listopadu 1998
. . .

Zavřít
MENU