298/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Částka: 099 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 28. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 12. prosince 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 53/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2000 Sb. s účinností od 1. září 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva zdravotnictví

 

kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):

§ 1


      (1) Tato vyhláška stanoví množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, kontaminujících, toxikologicky významných, určených k aromatizaci, pomocných, které se smějí vyskytovat v potravinách a potravinových surovinách, podmínky jejich použití, potraviny a potravinové suroviny, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a jejich označování na obalech. Dále tato vyhláška stanoví požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na přídatné látky a potravní doplňky. Radiologické ukazatele stanoví zvláštní předpisy.1)

      (2) Tato vyhláška se nevztahuje na balené vody.2)

§ 2


      (1) Potraviny a potravinové suroviny, které obsahují vyšší než nejvyšší povolené množství látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci, nelze uvádět do oběhu.3) Nejvyšší přípustné množství se pro látky přídatné stanoví číselnou hodnotou nebo množstvím nezbytným pro dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování správné výrobní praxe (dále jen "nezbytné množství").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Příloha č. 1 - LÁTKY PŔÍDATNÉ
Příloha č. 2 - LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI POTRAVIN
Příloha č. 3 - KONTAMINIJÍCÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH
Příloha č. 4 - REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH A POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH
Příloha č. 5 - REZIDUA VETERINÁRNÍCH LÉČIV A BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK POUŽÍVANÝCH V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ
Příloha č. 6 - POMOCNÉ LÁTKY URČENÉ K VÝROBĚ POTRAVIN
Příloha č. 7 - POTRAVNÍ DOPLŇKY
Příloha č. 8 - POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU NÁHRADNÍCH SLADIDEL
Příloha č. 9 - POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU BARVIV
Příloha č. 10 - POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA
Zavřít
MENU