209/1997 Sb.Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 45/2013 Sb. s účinností od 1. srpna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

209

 

ZÁKON

 

ze dne 31. července 1997

 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI OBĚTEM TRESTNÉ ČINNOSTI)

 

zrušena zákonem č. 45/2013 Sb. (účinnost: 1. srpna 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

 

§ 15


        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCIOBĚTEM TRESTNÉ ČINNOSTI
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 18  
Zavřít
MENU