209/1997 Sb.Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 265/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

209

 

ZÁKON

 

ze dne 31. července 1997

 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

a o změně a doplnění některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI

OBĚTEM TRESTNÉ ČINNOSTI

 

§ 1


        Za podmínek stanovených tímto zákonem stát poskytne oběti trestné činnosti (dále jen "oběť") peněžitou pomoc (dále jen "pomoc").

§ 2


        (1) Obětí se rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví.

        (2) Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, jestliže této osobě zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat.

        (3) Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem.

        (4) Za trestný čin se pro účely poskytnutí pomoci podle tohoto zákona považuje jednání, které má znaky trestného činu nebo jeho pokusu podle zvláštní části trestního zákona.

§ 3


        (1) Pomoc se poskytne občanu České republiky nebo osobě bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCIOBĚTEM TRESTNÉ ČINNOSTI
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 18  
Zavřít
MENU