179/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

Částka: 064 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 585/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

179

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 25. června 1997,

 

kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona:

§ 1


      Česká značka shody má grafickou podobu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. Značka se umisťuje přímo na výrobek nebo na jeho obal anebo v průvodní a jiné dokumentaci.

§ 2


      (1) Pokud právní předpis1) stanoví povinnost označovat výrobek českou značkou shody na základě posouzení shody, které provedla autorizovaná osoba, umisťuje se česká značka shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby2)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Vzor grafické podoby české značky shody
Příloha č. 2 - Vzor grafické podoby české značky shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby
Zavřít
MENU