174/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 323/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 25. září 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 79/1999 Sb. s účinností od 4. května 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

        (1) Za střelné zbraně se pro účely tohoto nařízení považují

a)
palné zbraně, kterými jsou

1.
brokové zbraně,

2.
kulové zbraně,

3.
kombinované zbraně,

4.
zbraně s omezenou kinetickou energií,

5.
zbraně pro jedno použití,

6.
historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní,

7.
balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot (například tlaku, rozptylu, rychlosti střely atd.),

8.
signální zbraně,

9.
narkotizační zbraně,

10.
expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka, (přístroje jateční, vstřelovací, tvářecí, metné apod.),

11.
expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,

b)
plynové zbraně, kterými jsou

1.
vzduchovky,

2.
větrovky,

3.
plynové zbraně na CO2,

4.
paintbalové zbraně,

5.
metné zbraně,

6.
narkotizační zbraně.

        (2) Za části střelných zbraní se pro účely tohoto nařízení považují

1.
hlavně,

2.
vložné hlavně,

3.
vložné nábojové komory,

4.
revolverové válce,

5.
pouzdra střelných zbraní, jimiž jsou pouzdra hlavní, lůžka střelných zbraní (baskule), těla střelných zbraní a rámy střelných zbraní,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STŘELNÉ ZBRANĚ, STŘELIVO A JEJICH ČÁSTI A PODMÍNKY ZKUŠEBNÍ STŘELBY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Příloha č. 4 - PLATNÉ ZKUŠEBNÍ ZNAČKY STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA
Zavřít
MENU