172/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 21/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

      (2) Za osobní ochranné prostředky se pro účely tohoto nařízení považují

a)

zařízení nebo prostředky určené k tomu, aby byly nošeny nebo přidržovány uživatelem pro zajištění ochrany jeho zdraví nebo bezpečnosti před jedním nebo více riziky,

b)

technické sestavy vytvořené výrobcem z několika nedílně spojených zařízení nebo prostředků pro ochranu uživatele před jedním nebo více současně působícími riziky,

c)

ochranné zařízení nebo prostředek spojený oddělitelně nebo neoddělitelně s osobní výstrojí nošenou nebo přidržovanou uživatelem při provádění určité činnosti a nemající ochranný účinek,

d)

vyměnitelné součástky osobního ochranného prostředku (náhradní díly) nezbytné pro jeho bezchybnou funkci a určené výhradně pro tento prostředek.

 

      (3) Za nedílnou část osobního ochranného prostředku je považováno jakékoliv příslušenství uváděné na trh společně s osobním ochranným prostředkem, určené pro jeho připojení k jinému vnějšímu dodatečnému zařízení, a to i tehdy, jestliže toto příslušenství není určeno pro stálé nošení nebo přidržování uživatelem po celou dobu vystavení riziku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Příloha č. 1 - SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, NA KTERÉ SE NAŘÍZENÍ VLÁDY NEVZTAHUJE
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 3 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE DODÁVANÁ VÝROBCEM NEBO DOVOZCEM
Zavřít
MENU