168/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. července 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 17/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

      (2) Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V střídavého proudu a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V stejnosměrného proudu, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

      (3) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou elektrická zařízení.

§ 2


      (1) Technické požadavky na elektrická zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 (dále jen "základní požadavky").

      (2) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány

a)

harmonizovanými českými technickými normami,

b)

určenými normami,

c)

technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizované evropské normy, zahraniční technické normy nebo dokumenty,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Příloha č. 1 - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÁ SE NAŘÍZENÍ VLÁDY NEVZTAHUJE
Příloha č. 2  
Zavřít
MENU