113/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. května 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

113

 

ZÁKON

 

ze dne 24. dubna 1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb.,
o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb.,
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


zrušen zákonem č. 242/2016 Sb. (účinnost: 29. července 2016)

Čl. II


zrušen zákonem. 189/2006 Sb.,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. III


zrušen zákonem. 189/2006 Sb.,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

Čl. IV


zrušen zákonem. 189/2006 Sb.,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. V


      Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Příloha k zákonu - A. Územní působnost celních ředitelství B. Územní působnost celních úřadů
Zavřít
MENU