32/1997/1 Sb.Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin

Částka: 032 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 30. dubna 1997 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 28. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. června 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 46/2000 Sb. s účinností od 16. listopadu 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

OPATŘENÍ

 

Českého statistického úřadu

 

ze dne 28. března 1997

 

k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin            Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. června 1997 Číselník měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (dále jen "Číselník měrných jednotek"). Číselník měrných jednotek nahrazuje dosavadní číselník "Jednotné označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin", zavedený výnosem Federálního statistického úřadu č.j. 671/80-03 ze dne 29. února 1980 (registrovaný v částce 23/1980 Sb.), který se zrušuje.

            Číselník měrných jednotek je závazný pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.

. . .

Zavřít
MENU