273/1996 Sb.Zákon o působnosti Úředu pro ochranu hospodářské soutěže

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 1996 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

273

ZÁKON


ze dne 11. října 1996

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


      (1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.

      (2) Sídlem Úřadu je Brno.

      
(3)  V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU