231/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 1996 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 14. srpna 1996 Nabývá účinnosti: 1. září 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2017
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2003 Sb. s účinností od 1. listopadu 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

231

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva vnitra

 

ze dne 14. srpna 1996,

 

kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 

 

        Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí podle § 79 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (dále jen "zákon"):

 

§ 1

 

        (1) Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan podle § 79 odst. 1 zákona, činí 1 000 Kč.

 

        (2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 1 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2 500 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvíce 6 000 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU