150/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/1999 Sb. s účinností od 1. července 2000

Celá hlavička aktualizovaného znění je dostupná pouze pro registrované uživatele.ZÁKON

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

zrušen zákonem č. 326/1999 Sb.


Čl. II

zrušen zákonem č. 329/1999 Sb.


Čl. III

zrušen zákonem č. 325/1999 Sb.Čl. IV

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1996, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zavřít
MENU