140/1996 Sb.Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 107/2002 Sb. s účinností od 20. března 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

140

ZÁKON


ze dne 26. dubna 1996

o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Účel zákona

 

        Účelem zákona je co nejširší odhalení praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávané prostřednictvím tajných represivních složek totalitního státu. Zákon umožňuje zpřístupnit pronásledovaným osobám dokumenty o jejich pronásledování a zveřejnit údaje o vykonavatelích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Zákonem se stanoví způsob zpřístupnění a zveřejnění dokumentů a údajů a působnost správních úřadů v těchto procesech.

 

§ 2

 

Předmět zpřístupnění a zveřejnění

 

        (1)  Předmětem zpřístupnění a zveřejnění jsou zachované nebo rekonstruované dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek v období od 25. února 1948 do 15. února 1990, evidované v dobových spisových nebo archivních pomůckách (registrech) těchto složek nebo jim nadřízených ústředních správních orgánů.

        (2)  Předmětem zpřístupnění a zveřejnění nejsou dokumenty, které jsou vyňaty ze zpřístupnění z důvodu hodného zvláštního zřetele, nestanoví-li tento zákon jinak.

        (3)  Důvodem hodným zvláštního zřetele je předpoklad, že zpřístupnění nebo zveřejnění by mohlo poškodit zájmy České republiky v mezinárodních stycích, její zájmy bezpečnostní anebo vést k vážnému ohrožení života osoby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3 - Žádost o zpřístupnění svazku
§ 4 - Vyřízení žádosti
§ 5 - Způsob zpřístupnění svazku
§ 6 - Ochrana osobních údajů
§ 7 - Žádost o sdělení pravých jmen
§ 8 - Utajení svazků
§ 9 - Vydání kopie svazku
§ 10 - Informační systém svazků
§ 11 - Povinnosti státních orgánů, právnických a fyzických osob a sankce
§ 12 - Společné ustanovení
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU