135/1996 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 24. května 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 179/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

135

ZÁKON


ze dne 24. dubna 1996,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      (1) Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU