101/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 1996 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. března 1996 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 76/2018 Sb. s účinností od 11. května 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

101

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 28. března 1996,

kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku
a vzor průkazu lesní stráže

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 10 a § 38 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úkoly ochrany lesa


        Ochrana lesa zahrnuje soubor opatření k vytvoření podmínek a předpokladů k omezení výskytu škodlivých činitelů,1) zmírnění následků jejich působení, ochranu a obranu proti nim.

§ 2

 

Zabezpečení ochrany lesa


        (1) Při zabezpečení ochrany lesa se sleduje zdravotní stav lesa, identifikují škodliví činitelé a provádějí konkrétní metody kontroly a ochrany lesa proti jednotlivým škodlivým činitelům.

        
(2)  Podle populační hustoty škůdce se rozlišuje

a)

základní stav jako nízký stav populační hustoty škůdce, při němž nehrozí v témže roce nebo v následující generaci škůdce, kterou je jeden úplný cyklus jeho vývoje, jeho přemnožení, které by mělo za následek hospodářsky významné škody na lesních porostech,

b)

zvýšený stav jako stav populační hustoty škůdce, při němž dosud nedochází k hospodářsky významným škodám na lesních porostech, který však dokládá možnost vzniku hospodářsky významných škod v téže nebo v následující generaci škůdce, ohrožení plnění funkcí lesa nebo rozvrácení lesních porostů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Úkoly ochrany lesa
§ 2 - Zabezpečení ochrany lesa
§ 3 - Kalamitní škůdci
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA LESA PROTI ŠKODÁM PŮSOBENÝM BIOTICKÝMI ČINITELI
§ 4 - Ochrana lesa před hmyzími škůdci
§ 5 - Ochrana lesa před škodami působenými zvěří
§ 6 - Ochrana lesa před škodami působenými ostatními živočišnými škůdci
§ 7 - Ochrana lesa před houbovými chorobami lesních dřevin
§ 8 - Podmínky pro používání přípravků na ochranu rostlin
ČÁST TŘETÍ - LESNÍ STRÁŽ
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 10  
Příloha č. 1 - Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů
Příloha č. 2 - Základní, zvýšený a kalamitní výskyt kalamitních hmyzích škůdců
Příloha č. 3 - VZOR SLUŽEBNÍHO ODZNAKU A VZOR PRŮKAZU LESNÍ STRÁŽE (měřítko 1:1)
Zavřít
MENU