89/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 256/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Celá hlavička aktualizovaného znění je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

89

ZÁKON


ze dne 14. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 256/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

Čl. II

 

zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

Čl. III


      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

 

Uhde v. r.

 

Havel v. r.

 

Klaus v. r.

MENU