258/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

Částka: 067 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. listopadu 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. srpna 1995 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 174/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

258

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 9. srpna 1995,

 

kterým se provádí občanský zákoník


      Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:

§ 1

 

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

(k § 434 odst. 1)


      Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 5000 Kč.

§ 2

 

Průměrný výdělek

(k § 445, 446, § 447 odst. 1 a § 448 odst. 2)


      (1) Průměrným výdělkem se rozumí průměrný výdělek zjišťovaný podle zvláštního zákona1) pro pracovněprávní účely.

      (2) Nelze-li průměrný výdělek určit podle odstavce 1, vychází se při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového přiznání.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech (k § 434 odst. 1)
§ 2 - Průměrný výdělek(k § 445, 446, § 447 odst. 1 a § 448 odst. 2)
§ 3 - Přiměřené náklady spojené s pohřbem(k § 449 odst. 2)
§ 4 - Věc větší hodnoty(k § 656 odst. 2)
§ 5 - Drobné opravy bytu
§ 6 - Náklady spojené s běžnou údržbou bytu(k § 687 odst. 2)
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU