236/1995 Sb.Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 1995 Nabývá účinnosti: 26. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 181/2012 Sb. s účinností od 1. června 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

a poslanců Evropského parlamentu
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Rozsah působnosti

 

§ 1


      Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce

 

a)   poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),

b)   člena vlády,

c)    prezidenta republiky,

d)   soudce Ústavního soudu,

e)   člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

f)     člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena, místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu,

g)   soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen "soudce"),

h)    poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen "poslanec Evropského parlamentu").

 

§ 2


      (1) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží

 

a)   plat,

b)   náhrady výdajů,

c)    naturální plnění a

d)   odchodné.

 

      (2)  Poslanci Evropského parlamentu náleží plat, pokud mu není plat vyplácen z rozpočtu Evropské unie.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2  
§ 3 - Plat
§ 4 - Další plat
§ 5 - Náhrady výdajů
§ 6 - Naturální plnění
§ 7 - Odchodné
ČÁST DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI PŘEDSTAVITELŮ
HLAVA PRVNÍ - NÁLEŽITOSTI POSLANCŮ
§ 8 - Plat a další plat
§ 9 - Náhrady výdajů
§ 10 - Naturální plnění
HLAVA DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI ČLENŮ VLÁDY
§ 11 - Plat a další plat
§ 12 - Náhrady výdajů
§ 13 - Naturální plnění
HLAVA TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI PREZIDENTA REPUBLIKY
§ 14 - Plat
§ 15 - Náhrady výdajů
§ 16 - Naturální plnění
HLAVA ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU
§ 17 - Plat a další plat
§ 18 - Náhrady výdajů
§ 19 - Naturální plnění
HLAVA PÁTÁ - NÁLEŽITOSTI ČLENŮ, VICEPREZIDENTAA PREZIDENTA NEJVYŠŠÍHOKONTROLNÍHO ÚŘADU
§ 20 - Plat a další plat
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náhrady výdajů
§ 24 - Naturální plnění
HLAVA ŠESTÁ - NÁLEŽITOSTI ŘEDITELEBEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY
§ 25 - Plat a další plat
§ 26 - Náhrady výdajů
§ 27 - Naturální plnění
ČÁST TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI SOUDCŮ
§ 28 - Plat a další plat
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Způsob určení platového koeficientu
§ 32 - Náhrady výdajů
§ 33 - Naturální plnění
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Zavřít
MENU