222/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 1995 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 14. září 1995 Nabývá účinnosti: 13. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 139/2019 Sb. s účinností od 19. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva dopravy

 

ze dne 14. září 1995

 

o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

 


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen "zákon") :

 

Zařazení vodních cest do tříd

(k § 3 odst. 2 zákona)

 

§ 1


      (1) Vodní cesty v České republice se zařazují do tříd podle klasifikace vnitrozemských vodních cest uvedené v příloze č. 1.

      (2) Určená třída vodní cesty stanoví, pro jaké největší plavidlo (dále jen "návrhové plavidlo") jsou na vodní cestě podmínky k jeho bezpečnému a plynulému provozu.

 

§ 2


      (1) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 odstavci 1 písm. a) zákona je vodní cestou IV. třídy v úseku Kunětice - Mělník a vodní cestou Va. třídy v úseku Mělník - státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

      (2) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 odstavci 1 písm. b) bodu 1 zákona je vodní cestou IV. třídy.

      (3) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 odstavci 1 písm. b) bodu 2 zákona je vodní cestou I. třídy.

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Vodní cesty účelové
§ 4  
§ 5 - Plavební dráha
§ 6 - Plavební komora
§ 7  
§ 8 - Křížení vodních cest
§ 9 - Přívozy
§ 10 - Provoz v přístavu
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Provoz v přístavu za zvláštních okolností
§ 18  
§ 19 - Provoz ve veřejných přístavech
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zdravotní a veterinární péče
§ 26  
§ 27 - Jiná bezpečnostní a provozní opatření
§ 28 - Veřejné přístavy
§ 29 - Společná havárie
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Doprava nebezpečných věcí
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Závěrečné ustanovení
Zavřít
MENU