118/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 332/2014 Sb. s účinností od 1. července 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 223/1999 Sb.

 

Čl. II


zrušen zákonem 189/2006 Sb.,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. III


zrušen zákonem 189/2006 Sb.,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. IV


zrušen zákonem 189/2006 Sb.,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 (účinnost: 1.1.2009)

 

Čl. V


zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1.1.2007)

Čl. VI


      Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993, zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V nadpisu části druhé se vypouští slovo " ,porodu".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Čl. XI  
Čl. XII  
Čl. XIII  
Čl. XIV  
Čl. XV  
Čl. XVI  
Čl. XVII  
Čl. XVIII  
Čl. XIX  
Čl. XX  
Čl. XXI  
Čl. XXII  
Čl. XXIII  
Čl. XXIV  
Čl. XXV  
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodná ustanovení
Čl. XXVIII - Účinnost
Zavřít
MENU