118/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs68/1995/1 Sb.

118

 

ZÁKON

 

ze dne 26. května 1995,

 

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 223/1999 Sb. (účinnost: 1. prosince 1999)

 

Čl. II

 

zrušen zákonem č. 189/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2009)

 

Čl. III

 

zrušen zákonem č. 189/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2009)

 

Čl. IV


      Zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění takto:

      1. V § 277 odst. 2 se vypouštějí slova "přídavky na děti a".

      2. V § 301 odst. 2 se vypouštějí slova "výchovné, vyplacené k důchodu ze sociálního zabezpečení, ani".

      3. V § 317 se vypouští odstavec 2.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Čl. XI  
Čl. XII  
Čl. XIII  
Čl. XIV  
Čl. XV  
Čl. XVI  
Čl. XVII  
Čl. XVIII  
Čl. XIX  
Čl. XX  
Čl. XXI  
Čl. XXII  
Čl. XXIII  
Čl. XXIV  
Čl. XXV  
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodná ustanovení
Čl. XXVIII - Účinnost
Zavřít
MENU