118/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs68/1995/1 Sb.

118

 

ZÁKON

 

ze dne 26. května 1995,

 

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 223/1999 Sb. (účinnost: 1. prosince 1999)

 

Čl. II


      Zákon č.
54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 11 písm. a) se vypouštějí slova "5. podpora při narození dítěte, 6. pohřebné;".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Čl. XI  
Čl. XII  
Čl. XIII  
Čl. XIV  
Čl. XV  
Čl. XVI  
Čl. XVII  
Čl. XVIII  
Čl. XIX  
Čl. XX  
Čl. XXI  
Čl. XXII  
Čl. XXIII  
Čl. XXIV  
Čl. XXV  
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodná ustanovení
Čl. XXVIII - Účinnost
Zavřít
MENU