87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 338/2020 Sb. s účinností od 1. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

87

 

ZÁKON

 

ze dne 20. dubna 1995

 

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST I

 

§ 1

 

Obecná ustanovení

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Česká národní banka, a pojištění pohledávek z vkladů v družstevních záložnách.

 

        (2)  Povolení působit jako družstevní záložna (dále jen „povolení“) uděluje Česká národní banka (§  2a) družstvu se sídlem v České republice k výkonu následujících činností

 

a)   přijímání vkladů od svých členů a

b)   poskytování úvěrů svým členům.

 

        (3)  Obchodní firma (dále jen "firma") družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo", "družstevní záložna", "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo"; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I  
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny
§ 3 - Předmět činnosti družstevní záložny
§ 4 - Některá ustanovení o členství v družstevní záložně
§ 5 - Stanovy družstevní záložny
§ 6 - Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Fondy družstevní záložny
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST II  
§ 29  
ČÁST III - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU