82/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. června 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

82

 

ZÁKON

 

ze dne 18. dubna 1995,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

Čl. II

 

zrušen zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. leden 2009)

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU