252/1994 Sb.Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 348/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 13. září 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 384/2005 Sb. s účinností od 1. října 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

252

 

ZÁKON

 

ze dne 8. prosince 1994

 

o rozhlasových a televizních poplatcích


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Předmět poplatků

 

        (1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.

        (2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "televizní přijímač"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.

        (3) Z přijímače, který umožňuje individuálně volitelnou reprodukci rozhlasového i televizního vysílání, se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

        (4) Rozhlasovému poplatku nebo televiznímu poplatku nepodléhají:


a)

účastnické stanice rozhlasu po drátě,1)

b)

telekomunikační zařízení2) určená výhradně k jinému účelu než k příjmu vysílání Českého rozhlasu a České televize,

c)

telekomunikační zařízení určená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání, d)rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást muzejních a galerijních sbírek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět poplatků
§ 2 - Poplatník
§ 3 - Základ poplatků
§ 4 - Sazba poplatků
§ 5 - Placení poplatků
§ 6 - Evidence přijímačů
§ 7 - Dlužné poplatky
§ 8 - Přirážka k poplatkům
§ 9 - Odměna poště a další povinnosti pošty
§ 10 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU