223/1994 Sb.Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

223

 

ZÁKON

 

ze dne 3. listopadu 1994

 

o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky,
o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb.,
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Sloučení Československé obchodní a průmyslové
komory s Hospodářskou komorou České republiky
a o některých opatřeních s tím souvisejících

 

§ 1


      (1) Československá obchodní a průmyslová komora1) se slučuje s Hospodářskou komorou České republiky.2) Československá obchodní a průmyslová komora zaniká dnem účinnosti tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky a o některých opatřeních s tím souvisejících
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
§ 4  
ČÁST TŘETÍ - Zrušovací a závěrečná ustanovení
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU