217/1994 Sb.Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. listopadu 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. listopadu 1994 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/1995 Sb. s účinností od 18. května 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

217

 

ZÁKON

 

ze dne 2. listopadu 1994

 

o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

 

      S vědomím neodčiněného historického bezpráví způsobeného obětem nacistické perzekuce, nutnosti řešit tento problém především s ohledem na věk osob, postižených nacistickou perzekucí, skutečnosti, že tento zákon nemá vliv na uplatňování nároků občanů České republiky ve smyslu platných mezinárodně právních závazků, ale také ve smyslu morálně politickém, nemožnosti zmírnit cestou tohoto zákona veškeré utrpení, které občanům České republiky způsobila nacistická perzekuce, se Parlament usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


      Postižení občané nebo jejich vdovy, vdovci a sirotci za podmínek stanovených tímto zákonem mají právo na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle tohoto zákona, pokud jsou v době vzniku nároku občany České republiky.

§ 2


      Postiženým občanem je pro účely tohoto zákona občan, který je československým politickým vězněm podle zvláštního zákona.1)

§ 3


      (1) Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky vzniká:

a)

postiženým občanům, kterým nebylo poskytnuto odškodnění za jejich postižení jiným státem, 

b)

vdovám a vdovcům po postižených občanech, jejichž manželství s postiženým občanem existovalo v době jeho postižení, 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU