182/1994 Sb.Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. října 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 112/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

182

 

ZÁKON

 

ze dne 8.září 1994,

 

kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.110/1990 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona č.1/1991 Sb., zákona č.46/1991 Sb., zákona č.306/1991 Sb., zákona České národní rady č.482/1991 Sb., zákona č.578/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona č.235/1992 Sb., zákona České národní rady č.589/1992 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb., zákona č.266/1993 Sb. a zákona č.307/1993 Sb. (úplné znění č.140/1994 Sb.), se mění takto:

      1. V § 71 odst.5 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "600 Kč" a částka "700 Kč" se nahrazuje částkou "800 Kč".

      2. V § 145p odst.1 se částka "680 Kč" nahrazuje částkou "750 Kč" a částka "910 Kč" se nahrazuje částkou "1000 Kč".

      3. V § 145s odst.2 se částka "600 Kč" nahrazuje částkou "660 Kč".

Čl. II


      Zákon č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č.99/1972 Sb., zákona č.73/1982 Sb., zákona č.57/1984 Sb., zákona č.109/1984 Sb., zákona č.51/1987 Sb., zákona č.103/1988 Sb., zákona č.180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č.266/1993 Sb. a zákona č.308/1993 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII - Ustanovení společná a přechodná
Čl. VIII  
Zavřít
MENU