153/1994 Sb.Zákon o zpravodajských službách České republiky

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. července 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. července 1994 Nabývá účinnosti: 30. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 290/2005 Sb. s účinností od 1. srpna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

153

 

ZÁKON

 

ze dne 7.července 1994

 

o zpravodajských službách České republiky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Tento zákon upravuje zejména postavení, působnost, koordinaci, spolupráci a kontrolu zpravodajských služeb České republiky (dále jen "zpravodajské služby"), ukládání úkolů zpravodajským službám, podávání zpráv těmito službami a poskytování informací zpravodajským službám.

      (2)  Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím, jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní zákony1).

§ 2


      Zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací (dále jen "zabezpečování informací") důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky.

Zpravodajské služby a jejich postavení

 

§ 3


      V České republice působí tyto zpravodajské služby:


a)

Bezpečnostní informační služba, jejíž příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu,

b)

Úřad pro zahraniční styky a informace, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Působnost zpravodajských služeb
§ 6 - Vnitřní organizace zpravodajských služeb
§ 7 - Odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a jejich koordinaci
§ 8 - Podávání zpráv zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Poskytování informací zpravodajským službám
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Opatření k utajení činnosti
§ 21  
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU