142/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 1994 Nabývá účinnosti: 15. července 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 180/2013 Sb. s účinností od 1. července 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU