74/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1994 Nabývá účinnosti: 1. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

74

 

ZÁKON

ze dne 23.března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Nadpis "Základní zásady" nad článkem III se vypouští.

      2. Články III až X se vypouštějí.

      3. Ve všech ustanoveních zákoníku práce se slovo "pracovník" nahrazuje slovem "zaměstnanec", slovo "pracovnice" slovem "zaměstnankyně" a slovo "občan" slovy "fyzická osoba", slovo "prokurátor" a "vyšetřovatel prokuratury" se nahrazují slovy "státní zástupce", slova "pracovník prokuratury" se nahrazují slovy "zaměstnanec státního zastupitelství".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII - Zrušovací ustanovení
Čl. VIII  
Čl. IX - Účinnost
Zavřít
MENU