62/1994 Sb.Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. března 1994 Nabývá účinnosti: 31. března 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 536/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2.března 1994

o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí      Vláda nařizuje podle § 24 zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č.44/1994 Sb.:

 

§ 1

 

Rozsah působnosti


      Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž platové poměry upravuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště1) (dále jen "výkon práce v zahraničí").

 

§ 2

 

Druhy náhrad


      (1) Zaměstnanci uvedenému v § 1 (dále jen "zaměstnanec") přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.

      (2) Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci i náhradu

a)

zvýšených vybavovacích výdajů,

b)

jízdních výdajů a výdajů za ubytování,

c)

výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

 

§ 3

 

Náhrada zvýšených životních nákladů


      (1) Zaměstnanci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu práce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené v příloze k tomuto nařízení (dále jen "stanovená měna").
Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje zaměstnavatel do změny stanovené měny způsobem stanoveným v příloze k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Druhy náhrad
§ 3 - Náhrada zvýšených životních nákladů
§ 4 - Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů
§ 5 - Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytovánípři některých cestách do České republiky a zpět
§ 6 - Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí
§ 7  
§ 8  
Příloha - Výše, způsob určení a změny přepočítací relace
Zavřít
MENU