40/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 1994 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 332/2014 Sb. s účinností od 1. července 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

40

ZÁKON

ze dne 15.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


zrušen zákonem č. 332/2014 Sb. (účinnost: 1. července 2015)

Čl. II


zrušen zákonem č.
362/2003 Sb. ve znění zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost 1.1.2007)

Čl. III


      Zákon České národní rady č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č.425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU