40/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 1994 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

40

ZÁKON

ze dne 15.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č.590/1992 Sb. a zákona České národní rady č.10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 odst. 2 se zkratka "Kčs" nahrazuje zkratkou "Kč".

      2. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

 

Příplatek za vedení


      (1) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, kterým je ústřední orgán státní správy v čele s ministrem, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad a Bezpečnostní informační služba České republiky, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, který činí:

 

funkce                          příplatek za vedení

                                    Kč měsíčně

---------------------------------------------------

1. vedoucí oddělení

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU