333/1993 Sb.Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 514/2005 Sb. s účinností od 1. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci      Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů:

§ 1


      Toto nařízení stanoví minimální mzdové tarify a příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

§ 2

 

Výše minimálně mzdových tarifů


      (1)  Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí:


    Tarifní stupeň v Kč za hodinu v Kč za měsíc
                  1.                                  48,10                                  7 955

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Výše minimálně mzdových tarifů
§ 3 - Charakteristiky tarifních stupňů
§ 4 - Výše mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
§ 5 - Mzdové zvýhodnění za práci v noci
§ 6 - Závěrečná ustanovení
§ 7  
Příloha č. 1 - Charakteristiky tarifních stupňů
Příloha č. 2 - Vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí
Zavřít
MENU