333/1993 Sb.Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 163/2000 Sb. s účinností od 1. července 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci


        Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů:


§ 1

        Toto nařízení stanoví minimální mzdové tarify a mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, není-li uzavřena kolektivní smlouva nebo není-li mzda v kolektivní smlouvě sjednána.


§ 2

Výše minimálně mzdových tarifů

        (1) Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 42,5 hodiny činí:


Minimální mzdový tarif
Tarifní
stupeň
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1 25,00 4 500
2 26,00 4 650
3 27,30 4 900
4 28,90 5 200
5 30,80 5 500
6 33,00 5 900
7 35,40 6 350
8 38,30 6 850
9 41,40 7 400
10 45,20 8 100
11 50,20 9 000
12 56,50 10 100.

        (2) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 42,5 hodiny se výše minimálních hodinových mzdových tarifů uvedených v odstavci 1 úměrně upraví.

        (3) Zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, kteří mají sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu1) anebo neodpracovali v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzdové tarify ve výši odpovídající odpracované době.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Výše minimálně mzdových tarifů
§ 3 - Charakteristiky tarifních stupňů
§ 4 - Výše mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
§ 5 - Mzdové zvýhodnění za práci v noci
§ 6 - Závěrečná ustanovení
§ 7  
Příloha č. 1 - Charakteristiky tarifních stupňů
Příloha č. 2 - Vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí
Zavřít
MENU